Szanowni Państwo,
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raporty Euroexpert Sp. z o.o. Kierujemy go do inwestorów, kontrahentów, pracowników i współpracowników Spółki, bez których osiągane sukcesy nie byłyby możliwe. Zakładka ” relacje inwestorskie ” została stworzona po to by jak najbardziej przedstawić w sposób transparentny działanie naszej Spółki. 

Dokumentacja dotycząca Emisji Obligacji serii A
Sprawozdanie Finansowe spółki za 2017 r.
Memorandum Emisyjne
Propozycja Nabycia Obligacji na Okaziciela serii A

  POBIERZ

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Propozycja Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjne dostępne na stronie internetowej emitenta.