Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania inwestorów.
Zarząd w imieniu Emitenta zaprasza do kontaktu:

Radosław Marek Olszewski

Radosław Marek Olszewski

Prezes Zarządu

Rafał Kitowski

Rafał Kitowski

Wiceprezes Zarządu

Adres

ul. Królowej Jadwigi 19 lok 4
85-231 Bydgoszcz

Telefon

umawianie spotkań, rozmów 22 101 33 07 wew. 1

 

Email

inwestorzy@euroexpert.org.pl

SSL certificates SSL certificates

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Propozycja Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjne dostępne na stronie internetowej emitenta.