%

stałe roczne oprocentowanie

SOLIDNA
INWESTYCJA
W PRZYSZŁOŚĆ

Oferta Emitenta:

Termin subskrypcji

13 listopada – 7 grudnia 2018 r.

Maksymalna cena emisyjna

1.000 zł

Przydział obligacji:

11 grudnia 2018 r.

Oprocentowanie

9,2 % (od dnia dokonania wpłaty)

Wykup obligacji

10 grudnia 2019 r.

Płatność odsetek

kwartalna

Wielkość emisji

1,5 mln zł

Zabezpieczenie

zastaw rejestrowy na wierzytelnościach

Próg emisji

500 tys. zł

Wysokość zabezpieczenia

150% wartości nominalnej obligacji

Informacje o Emitencie:

Rozwinięta sieć sprzedaży

Spółka dociera do potencjalnych Klientów przez sieć niezależnych biur kredytowych. Spółka w lutym 2018 roku zakończyła proces wdrażania sprzedaży pożyczek on-line. W ten sposób Spółka oferuje swój produkt przez kolejny kanał sprzedaży.

Skuteczność

Spółka wierzytelności odzyskuje w własnym imieniu. Dział windykacji sądowej i egzekucyjnej jest stworzony przez doświadczonych specjalistów. Dzięki takiemu rozwiązaniu Spółka generuje dodatkowe przychody.

Bezpieczeństwo

Spółka konserwatywnie bada zdolność kredytową w oparciu o bazy BIK, BIG. Akceptacja wniosków pożyczkowych wynosi mniej niż 10%. Spółka szczegółowo bada źródła dochodów Klientów. Takie rozwiązanie pozwala odzyskać należność na etapie sądowym a następnie egzekucyjnym.

Rzetelność

Spółka zawsze uczciwie i rzetelnie informuje swoich Klientów o swojej ofercie. Klient zawsze ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki.

Zapisz się już dziś!

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A jest Propozycja Nabycia Obligacji oraz Memorandum Emisyjne dostępne na stronie internetowej emitenta.